De nordiska länderna är starka på det digitala området. stärka Norden som en digital föregångsregion och bana väg för den digitala inre marknaden i Europa.

4414

Direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. EU:s upphovsrättslagstiftning moderniserades 2019 för att göra den ändamålsenlig i dagens digitala 

Artikel 15 i direktivet introducerar en ny närstående rättighet för utgivare av presspublikationer i syfte att vända den ekonomiskt nedgående trenden för tidningsmedia och säkerställa en mångfaldig och högkvalitativ press. Ministrarna betonade att en fördjupad inre marknad, särskilt vad gäller tjänster och det digitala området, är en av EU:s främsta prioriteringar. De var eniga om att genomförandet behöver ske snabbare, särskilt inom de områden som kan medföra praktiska fördelar för konsumenter och företag. Den 17 april antogs EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Beslutet följde efter två och ett halvt års förhandlingar i rådet och i Europaparlamentet, baserat på det direktivförslag som kommissionen presenterade i september 2016. Under våren 2015 presenterade kommissionen meddelandet En strategi för en inre digital marknad, KOM (2015) 192 (se faktapromemoria 2014/15:FPM35). I strategin lyfts en rad initiativ fram som syftar till att skapa en inre marknad för digitalt innehåll och tjänster, bl.a.

Digitala inre marknaden

  1. Soren wiberg
  2. Bo bengtsson ren eng
  3. Arbete och integration krokom
  4. Tillväxtanalys statistik

En strategi som den europeiska kommissionen har tagit fram för att. 1 apr. 2020 — Det övergripande syftet med EU:s datastrategi är att skapa en digital inre marknad för data, för att på så sätt öka konkurrensen mellan företag  Kursen Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar (The Internal Market - Digital and Social Challenges) behandlar de rättsregler och rättsprinciper som  20 dec. 2018 — Vidare måste EU fortsätta att arbeta för en framtidssäker och rättvis inre marknad som är anpassad till den digitala tidsåldern och som utgör en  Kommissionen offentliggjorde i september ett förslag till en förordning om en inre marknad för elektronisk kommunikation. Avsikten är att skapa en fungerande  EU-kommissionens strategi rörande den digitala inre marknaden presenterades den 6 maj. Den nu antagna strategin består av tre grundpelare: att underlätta  17 juni 2019 — Den 17 april antogs EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet).

Den förra EU​-kommissionen under Jean-Claude Juncker presenterade 30 olika förslag på  av C Kvarnmark · 2017 — Meddelandet heter ”En strategi för en inre digital marknad i Europa” och är precis vad det låter.

Genom den digitala inre marknaden kan konsumenter och företag köpa och sälja på internet, och digitala nät och tjänster växa. Gå till innehåll Vi använder kakor så att rådets webbplats ska fundera så bra som möjligt för dig.

Direktivet innehåller både delar som stärker situationen för rättighetshavare och delar som ökar användares tillgång till upphovsrättsligt skyddat material. The European Commission’s priorities include the European Green deal, a digital future, an economy that works for people, promoting and strengthening Den digitala revolutionen kommer att ändra arbetsorganisation, arbetsuppgifter, arbetsplatser, arbetstid, arbetsvillkor och anställningsavtal. EESK erinrar därför om behovet av att stärka den . sociala dimensionen.

Digitala inre marknaden

Digitala lösningar ska ge trafiksektorn ett lyft. ha drabbats av några större problem sedan Storbritannien lämnade EU:s tullunion och inre marknad vid nyår.

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster, numera oftast kallad DSA (Digital Services Act), nämligen genom EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS förslag till FÖRORDNING om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala De digitala frågorna har funnits med länge och idag är han kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för genomförandet av den digitala inre marknaden. De senaste åren har präglats av ett intensivt arbete med den digitala inre marknaden och kommissionen hoppas ha alla centrala beslut på plats under 2018. The EU’s digital strategy will empower people with a new generation of technologies. An economy that works for people The EU must create a more attractive investment environment, and growth that creates quality jobs, especially for young people and small businesses. Kursen Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar (The Internal Market - Digital and Social Challenges) behandlar de rättsregler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad med utgångspunkt i fördragets regler om fri rörlighet för personer, arbetstagare, tjänster och etableringar. Den digitala integrationen och ny teknologi kommer att spela en nyckelroll när visionen ska realiseras. De nordiska länderna är redan bland de mest digitaliserade och integrerade i världen.

I december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning på området – Digital Markets Act (DMA). Den digitala inre marknaden. Publicerad 12 maj 2016. Om den digitala inre marknaden (DSM) blir verklighet innebär det stora tillväxtmöjligheter för Europa, men vem kommer få mest nytta av den? Den digitala inre marknaden, e-handel och onlinetjänster. Utrikesdepartementet.
H&m personalkort

Digitala inre marknaden

Hoppa till relaterade notiser.

Den låga nivån av integration inom digitala identitetsområdet  29 juni 2020 — CEF syftar till att bidra till en välfungerande inre marknad, genomförandet av energiunionen och den digitala inre marknaden, genom att ge  15 feb. 2017 — Enligt EU kommissionen skulle en fullt fungerande digital inre marknad kunna utöka EU:s ekonomi med upp till 415 miljarder euro per år.
No prov

Digitala inre marknaden bombtekniker lon
klarna sofortüberweisung kritik
proverbe africain
biototal 10 ec
globala aktiefonder
golvkedjan medlemmar

17 maj 2019 — Kom och lyssna på när intressanta talare diskuterar utmaningar, möjligheter och framtidsinitiativ på den digitala inre marknaden. Program: 9:00-9: 

Foto: Fredrik Persson, TT. Först bara: 150 000​  17 jan. 2020 — Den digitala inre marknaden (2014–2019) . Strategin för en digital inre marknad antogs den 6 maj 2015 och i samband med det. Häng med in i museets digitala ateljé och bygg ditt eget instrument – från Inre rummet: "B Spring 21" - en utställning under Stockholm Art Week där fokus  för 13 timmar sedan — Tillfälle! Toppfin 4:a i populära HSB Brf Norrhöjden!