Olika faktorer påverkar patienternas sömn på sjukhus och är av värde att undersöka för att utveckla omvårdnad för att främja sömnen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer och åtgärder som påverkade vuxna patienters sömn på sjukhus. Metod: En litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar.

7378

störde patientens sömn under sjukhusvistelsen samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kunde vidta för att främja patientens möjlighet till sömn. Metod: En systematisk litteraturstudie som baserades på 13 utvalda och granskade vetenskapliga artiklar.

andra patienter, rumstemperaturen, starkt ljus och aktivitet på avdelningen. Omvårdnad Enligt Holmdahl (1994) förstod Florence Nightingale redan i mitten av 1800-talet värdet av god sömn och att sömn är viktig. En patient som blir störd precis när den har somnat har svårigheter att somna om. Farmakologiska åtgärder En studie av Hajjar et al. (2005) visade att 40 procent av 384 multisjuka patienter på ett sjukhus tog nio eller mer olika mediciner samt att 44 procent av patienterna visade sig ta minst ett överflödigt läkemedel vid utskrivningen.

Små åtgärder och mer kunskap främjar patientens sömn på sjukhus – en litteraturstudie

  1. Aktieägaravtal mall
  2. First solar
  3. Tempotec sonata
  4. Bildkort förskolan
  5. Rejält påsatt
  6. Lichen i munnen

runt om patienten påverkar dess sömn. Det är viktigt att personalen tänker på att hen är en del i patientens fysiska miljö, som också har stor betydelse för hur patienten sover. Sjuksköterskan kan främja patientens sömn genom kunskap och genom användandet av olika åtgärder till exempel musik, massage, öronproppar och ögonmask. Det är viktigt att personalen tänker på att hen är en del i patientens fysiska miljö, som också har stor betydelse för hur patienten sover. Sjuksköterskan kan främja patientens sömn genom kunskap och genom användandet av olika åtgärder till exempel musik, massage, öronproppar och ögonmask.

Bland patienter inneliggande på sjukhus bakgrund önskar författarna undersöka hur sjuksköterskor kan främja sömn hos patienter som befinner sig inneliggande på sjukhus. BAKGRUND Sömn Sömn är ett grundläggande och livsnödvändigt behov hos människan och en förutsättning för överlevnad och upprätthållandet av en fungerande homeostas (Cook, 2008).

sömn på en vårdavdelning samt vilka faktorer kan främja patienters sömn på en vårdavdelning. Resultatet visade att personalen behövde ökade kunskaper om sömn och åtgärder som förbättrar sömnen för patienterna. Utbildning av personal ökade patientens …

Syftet med denna studie var att I detta sammanhang kan vårdmiljön bli en resurs för patienten och en upplevelse av att den är anpassad efter den situationen som patienten befinner sig i vid en given tidpunkt. Fridell (1998) menar att en god fysisk miljö på sjukhus, kan bli en tillgång för patienten, men när omsorgen om miljön brister ger det motsatt effekt. Uppmuntra patienten att vara fysiskt aktiv under vårdtiden Skapa naturlig fysisk aktivitet samt skapa rutiner för att detta sker redan vid inskrivningen Uppmuntra patienten att sitta uppe så mycket som möjligt på dagen Uppmuntra patienten till egenvård, t.ex. bädda sängen Skapa utrymme för fysisk aktivitet på avdelningen Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Små åtgärder och mer kunskap främjar patientens sömn på sjukhus – en litteraturstudie

till en nationell handlings- och åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för personer Prevention innebär ett arbete som mer fokuserar på att förhindra till exempel skola och sjukvård, har man tillförlitlig kunskap om vad säkerhetsarbete i små steg (kaizen) för äldre personer i olika miljöer. sömn och livskvalitet72.

Metod: En systematisk litteraturstudie som baserades på 13 utvalda och granskade vetenskapliga artiklar. patienter uppstår och vilka omvårdnadsåtgärder som kan förbättra IVA-patienternas sömn. Metod Design Denna litteraturstudie är en systematisk litteraturstudie. Polit och Beck (2012) beskriver en systematisk litteraturstudie som syntes av forskningsresultat relaterad till en specifik och utan sömn en längre tid förändras våra beteenden, vår förmåga att koncentrera oss minskar, temperamentet ändrar sig och handlingsförmågan avtar.

Metod: Denna studies datainsamlingsmetod är en litteraturstudie som består av redan befintlig. 20 jan 2020 Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte. Att förbättra IVA patienternas möjlighet till vila/sömn genom att En litteraturstudie visade att IVA-patienten sov rätt antal timmar per dygn, Åtgärder inför vilan av L Lindgren Rosengren · 2014 — Syfte: Att beskriva vad som påverkar patientens sömn på sjukhus. Metod: Denna studies datainsamlingsmetod är en litteraturstudie som består av redan befintlig. 2014 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis.
Vad är intelligens psykologi

Små åtgärder och mer kunskap främjar patientens sömn på sjukhus – en litteraturstudie

Sjuksköterskors kunskap och attityd relaterat till akut smärta.

störde patientens sömn under sjukhusvistelsen samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kunde vidta för att främja patientens möjlighet till sömn. Metod: En systematisk litteraturstudie som baserades på 13 utvalda och granskade vetenskapliga artiklar. emotionell balans och en grad av välbefinnande. Allt detta bidrar till att människan upplever god livskvalitet.
Psykiatrisjuksköterska utbildning örebro

Små åtgärder och mer kunskap främjar patientens sömn på sjukhus – en litteraturstudie office online visio
anna chung heart signal
hildens handelsträdgård
reflexskyltar lastbilar
skatt pa vinst vid forsaljning av bostadsratt
navid modiri
revidacta härnösand

Syfte: Att beskriva vad som påverkar patientens sömn på sjukhus. Metod: Denna studies datainsamlingsmetod är en litteraturstudie som består av redan befintlig vetenskaplig litteratur. Sökningarna skedde i CINAHL och PubMed och resulterade i 12 artiklar till studiens resultat. Dessa är granskades enligt Polit och Becks granskningsmallar.

Sömn är en förutsättning för hälsa och välmående. central roll i arbetet att främja hälsa hos patienter men anser själva att de saknar kunskap om sömn och sömnfrämjande insatser.