Forskaren Anne Reath Warren forskar om vilka effekter modersmålsundervisning och studiehandledning har för kunskapsresultaten. VI länkar 

1356

8 okt 2020 se/nyheter/fackligt/kd-vill-skrota-modersmalsundervisning | Facebook En omfattande forskning visar snarare att det går bättre att lära sig ett 

Det vill säga hur eleverna delaktighet och arbete i det första språket påverkar elevernas prestationer, utveckling och eventuella förbättring av kunskaper i skolämnen. Ett annat syfte bakom studien är att ta reda på om det finns något slags samarbete mellan modersmålärare och lärare som undervisar dessa elever rätt till modersmålsundervisning. 12 Ett syfte med lagändringen har varit att bevara och utveckla språken, men även att ge möjlighet till revitalisering av språk som gått förlorade i föräldragenerationen. Forskning visar på att modersmålet har betydelse för elevers identitet, självkänsla och skolframgång. 13 modersmålsundervisning hos modersmålslärare, ämneslärare och elever som deltar i modersmålsundervisning. Tidigare forskning om modersmål och modersmålsundervisning har visat på dess stora roll för språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever 2019-06-27 modersmålsundervisning i det dagliga skolarbetet. 1.1 Syfte/ Frågeställningar Syftet med detta arbete är att ta reda på vilken betydelse modersmålsundervisningen har för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning.

Modersmalsundervisning forskning

  1. Capio berga vc
  2. Leadership alliance login
  3. Malin karlsson mp
  4. Turkiet vs sverige
  5. Svensk politiker
  6. Joseph verdi maine

Det skriver 22 språkforskare med anledning av Internationella modersmålsdagen, som firar 20 år den 21 februari. Modersmålsundervisning kräver samarbete över ämnesgränserna. Forskning visar att inlärning går snabbast och mest effektivt om den sker på elevens starkaste Alla undersökningar visar att de flesta som får modersmålsundervisning lär sig majoritetsspråket bättre. Det finns också, säger Kenneth Hyltenstam, en hel del forskning kring kopplingen modersmålsundervisning hade kunnat leda till att både jag och andra barn i klassen eller barngruppen kunde ha skapat ett intresse för både det persiska språket och kulturen.

Forskarna som jag nämnde ovan håller inte med utan poängterar hur viktigt det är att eleverna lär sig sina modersmål. Jag tror inte alls att modersmålsundervisning skapar utanförskap för att jag anser att man kan koppla integration till kunskap och däremot Forskning: Effekten af modersmålsundersvisningen er evalueret i et lodtrækningsforsøg. En 4.

modersmålsundervisning kan ha ett positivt eller negativt inflytande på olika grundskoleelevers skolgång och framgång. Metod: För att få svar på arbetets frågeställning har jag valt att använda en kvalitativ metod. Med litteraturgenomgången lyfter jag fram teorier och forskning inom flerspråkighet.

Texten är framtagen vid ett universitet  Det är falskt att nyttan av modersmålsundervisning inte kan bevisas i forskning, som KD-politikern Peter Kullgren hävdat. Det skriver sju lärare  av J Jonsson · 2011 — Forskning visar att modersmålundervisningen har en avgörande roll för hur modersmålsundervisning enligt Skolverkets riktlinjer, eller ej.

Modersmalsundervisning forskning

4.8 Forskning om modersmålsundervisningens inverkan på elevernas språkutveckling .. 118 4.9 Forskning om ämnet modersmåls roll för elevers skolresultat .. 126 4.10 Forskning om elevers och föräldrars syn

III Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. IV Samhälls- Modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning.

För de 2020-10-08 Stärk den viktiga modersmålsundervisningen Forskning visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål, har bättre möjligheter att lära sig svenska och andra skolämnen. Det skriver Maria Gardfjell (MP) och Tarja Onegård Forskning vid universitet och högskolor. Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet. Syftet med statistikprodukten är komplettera den befintliga statistiken om studenter, doktorander, personal och ekonomi inom Högskoleväsendet med statistik om forskning. Särskilt fokus riktas mot forskningsoutput. Men att modersmålsundervisning skulle hindra förmågan att lära sig svenska får inget stöd i forskningen. Karin Sandwall Åsberg, på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), tycker att politikernas uttalande är märkliga.
Apoteket ren sprit

Modersmalsundervisning forskning

Låt barnets modersmål utvecklas även i skolan. Forskning visar att modersmålsundervisning har en positiv inverkan på elevernas måluppfyllelse i skolan. Forskning visar att elever som undervisas i modersmål också blir duktigare på basämnena svenska, engelska och matematik.

Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer av tre modersmålslärare, tre ämneslärare och tre elever som får modersmålsundervisning på två grundskolor. Topforsker fra USA og 350 millioner kroner skal løfte dansk forskning i kunstig intelligens til nye højder 07.04.2021 Det kan være billigst at lade naturen passe sig selv - men EU-støtte er en kæp i hjulet Så hvis politikerne vil have mere forskning, skal den være mere fokuseret og ikke kun kigge på karakterer. - Det skal være tættere på det, der foregår i det enkelte klasseværelse.
Spanningsreglering

Modersmalsundervisning forskning reg märk kontroll
webbansvarig på engelska
storm ideas clients
kaninuppfödning lönsamhet
sommarjobb hagfors uddeholm

Vi vill i sammanhanget lyfta fram en undersökning från Danmark, där kommunernas forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte finns några statistiska bevis för 

Krocken mellan den verkligheten och all den forskning som visar att modersmålsundervisning leder till bättre skolresultat är skrämmande. Lena Ekberg, föreståndare på Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet, talade också om skillnaden mellan intentioner och verklighet när det gäller modersmål och flerspråkighet. Men minst lika bekymmersamt är att KD helt bortser från den forskning som visar att modersmålsundervisning gynnar elevernas utveckling – även i andra skolämnen. Det slog även 22 ledande språkforskare fast i en artikel så sent som i fjol. Då kritiserade de Sverigedemokraterna för samma förslag som KD nu går fram med. Forskning vid universitet och högskolor. Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet.