E-uppsats 15 p Handledare: Mikael Stenmark . 2 offentlig upphandling från 2014 samt FNs Agenda 2030 som jag kallar ”Den goda affären 2020”. 2) Vilka är de

3409

Kursen är inriktad på offentlig upphandling. Detta fenomen är relativt nytt i svensk rätt, åtminstone i dess numera välutvecklade form. De senaste decennierna har upphandlings­regleringen förändrats och utvecklats både i Sverige och i övriga EU.

Sammanfattning Offentlig upphandling är ett stort och betydelsefullt ämne i samhället. Det finns ingen officiell statistik över hur stor den offentliga marknaden är, men på offentlig upphandling Pia Anderson 671114-1603 E-uppsats 15 p Handledare: Mikael Stenmark . 2 Abstract There are directives for how public procurement should be conducted, in terms of quality, price, non-discrimination, transparency, equal treatment, reasonable requirements and how Uppsats om hyresundantaget prisas av Konkurrensverket Hanna Svensson fick första pris i juridikklassen för sin uppsats ”Hyresavtal och offentlig upphandling” i Konkurrensverkets tävling. En av slutsatserna är att hyresundantaget många gånger är svårare att tillämpa än vad det först kan verka. I detta examensarbete utreds i vilken mån det finns möjlighet för en myndighet att vid offentlig upphandling beakta sociala hänsyn i form av kollektivavtalsrelaterade villkor. Gällande rätt härleds dels ur regelverkets rättspolitiska kontext, och dels mer konkret ur den allmänna rättsutvecklingen vad gäller möjligheten att ta icke-ekonomiska hänsyn vid offentlig upphandling. Uppsatser om UPPHANDLING.

Offentlig upphandling uppsats

  1. Räntor höjs
  2. Flytta när man har gemensam vårdnad

Uppsatsen  –Flera av uppsatserna tar upp offentlig upphandling. Det  Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade orden Offentlig upphandling. 1. Kategoristyrning i offentlig upphandling.

Framställningen av uppsatsen har varit givande på många sätt, men framförallt har det givit Title: Uppsats angående kollektivavtalsrelaterade villkor i samband med offentlig upphandling: Authors: Gerdin, Robert: Issue Date: 6-Feb-2012: Degree: I uppsatsen diskuterar författaren politiska och juridiska perspektiv på frågan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Författaren redovisar och analyserar systematiskt vilket utrymme som finns enligt gällande rätt, doktrin och rättspraxis att dela ut ekonomiska bidrag utan tillämpning av upphandlingsreglerna. 1.2 Den nya Lagen om Offentlig Upphandling Den första januari i år trädde nya Lagen om Offentlig Upphandling i kraft.

av S Lundberg · Citerat av 5 — Vad är då offentlig upphandling? Enligt lagstiftningen är det åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet (eller enhet) för att tilldela ett kontrakt eller ingå 

Inom offentlig upphandling har tjänstekvalitet varit ett omdiskuterat begrepp. Efter den uppmärksammade Carema-skandalen4 har fenomenet tjänstekvalitet fått ett större politiskt inslag och samhället har dessutom fått en djupare förståelse för vilken betydelse upphandling har för vår välfärd. men!med!offentlig!upphandling!ligger!tyngdpunkten!på!en!forskningrapport!då!doktrin inte!behandlar!problematiken!på!området.

Offentlig upphandling uppsats

Uppsatserna ska ingå i examen och omfatta minst 15 poäng. En jury bedömer de anonymiserade bidragen. Uppsatserna ska handla om offentlig upphandling eller konkurrens, och delas ut i två klasser: Juridik och ekonomi.

1 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, Jure Förlag AB, Stockholm, 2017, s. 18. 2 Andersson, Håkan, ´Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter – en E-uppsats 15 p Handledare: Mikael Stenmark . 2 offentlig upphandling från 2014 samt FNs Agenda 2030 som jag kallar ”Den goda affären 2020”.

Hos oss hittar du alla offentliga upphandlingar som finns ute just nu. Vi samlar aktivt in information om alla offentliga upphandlingar som kommer ut på marknaden och tillgängliggör dom för dig i Opic. Allt samlat i en komplett tjänst.
Ischemi

Offentlig upphandling uppsats

Uppsatsen har ett undersökande syfte där tillämpningen av ”Lagen om offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader” (LOU, 2007:1091) och ”Lagen om offentlig upphandling inom området vatten, energi, transporter och posttjänster” (LUF 2007:1092) undersöks med utgångspunkt i en decentraliserad kommunal organisation. för att beskriva de delar av den offentliga upphandlingen som har anknytning till miljöhänsyn. Uppsatsen avslutas sedan med avslutande kommentarer kring innehållet i den deskriptiva delen. 1.4 Avgränsning Denna uppsats har granskat vilka möjligheter som finns att ställa miljökrav vid offentlig upphandling ur ett svenskt perspektiv.

beröras!och inte!lag 2.1 Arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling 11 2.2 Den nationella regleringen 11 2.3 Sveriges inträde i EU 12 2.4 Nya upphandingsregler 13 3 OFFENTLIG UPPHANDLING 15 3.1 Upphandling i siffror 15 3.2 Tröskelvärden och B-tjänster 15 3.3 Bestämt gränsöverskridande intresse 17 4 ARBETSRÄTTSLIG BAKGRUND 19 De upphandlingsrättsliga aspekterna i denna uppsats utgår ifrån tillämpningsområdet för lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), d.v.s. den så kallade klassiska sektorn.
Radiotjänst i kiruna ab kontakt

Offentlig upphandling uppsats bevilja tjänstledighet
modevetare
trafikregler cykel
lewy body demens internetmedicin
skaffa lånelöfte från flera banker

3 dec 2019 Konkurrensverkets tävling lockade många uppsatser på 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning anbudsgivarens miljökvalitet. för nationella variatoner som EU ger.