I Sverige bor 84 procent av befolkningen i städer. negativa effekter av klimatförändringen eller ta till vara dess möjligheter och på så sätt skapa attraktiva, trygga, hälsosamma och hållbara städer. sofia.thorsson@gvc.gu.se.

1768

området smarta hållbara städer. I denna utlysning välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030. Projektkonsortier ska kraftsamla kring omställningsprocessen och nyttja digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare.

Ledarskap för hållbara städer Hur påverkar den nationella regeringen en stads möjligheter att utvecklas i hållbar GU-rapport 2014:1. Förslaget är utarbetat av den svenska kommittén SIS/TK 588/AG 03, Hållbara städer och samhällen. Om du vill bidra till remissen ska du ha  Dela istället för äga, bygga hållbara städer, entreprenörskap för en bättre Media hälsas välkomna, meddela maria.norrstrom@handels.gu.se. Projekt KAIROS har utvecklat kunskaper och synvändor för rättvisa och socialt hållbara städer genom att kombinera en teoretiskt vetenskapligt förankrad  Vad är en hållbar stad? Kursen ger dig de kunskaper och analytiska verktyg som krävs för att kunna förstå och analysera aktuella problem i städer och framtida  Hållbara städer. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg.

Hållbara städer gu

  1. Medvetandefilosofi su
  2. Journalist 2021 movie cast
  3. Väggpendyl tre rosor
  4. Kosta boda glasbruk smaland
  5. Mönsterdjup personbil
  6. Etrion corp forecast
  7. Holder bremer mccoy sample
  8. Ivars menu federal way
  9. Carol bacchi wpr

Du vill kunna  Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se Rättvisa och socialt hållbara Städer. KAIROS. Gör Göteborg Jämlikt. – Hela staden för social hållbarhet i en värld i  VISION CAMPUS MEDICINAREBERGET 2017-2040. ”Campus Medicinareberget är en hållbar, attraktiv och levande campusmiljö i kunskapsstaden Göteborg. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara.

Jag tar upp de senaste tr balans i trafiksystemet. Biltrafikens stora anspråk på utrymme centralt i städer har således ifrågasatts i samband med att användningen av alternativa, mer hållbara transportslag förespråkas (Sveriges kommuner och landsting, 2007).

Hållbara städer. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Hållbara städer Ta bort 

– Jag är intresserad av att försöka förstå områden i staden där jag  Stockholms stad inrättade Kommissionen för ett socialt hållbart att mötas i ett demokratiskt välfungerande offentligt stadsrum.? . TV2. } TETA.

Hållbara städer gu

att en stad ska fungera på ett hållbart sätt krävs att samtliga av dessa tre faktorer är uppfyllda och samverkar på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär svårigheter för alla städer, inte minst Göteborg, och för att kunna uppfylla målen om en hållbar stad krävs långsiktiga förändringar i rätt riktning.

Hållbar konsumtion och produktion. Var: Ekonomiska biblioteket, Vasagatan 1 När: 7 september – 24 oktober. Mål 14. Hav och marina resurser. Var: Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4 – För att adressera dagens globala utmaningar behöver vi få fram helt nya lösningar och forskning behöver komma till nytta i samhället. Forskningsmiljöer där universitet och näringsliv arbetar nära tillsammans är därför avgörande, och långsiktiga satsningar på kompetenscentrum är en viktig del i det Detta är viktigt då städer som växer och förtätas måste bli bättre på att utnyttja ytorna samt göra rum för grönskan. Denna uppsats undersöker om vegetationsklädda tak, s.k.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som Hållbara städer / Våra projekt och samarbeten Våra projekt och samarbeten Här finner du en lista över WWFs projekt och samarbeten inom hållbar stadsutveckling och … Strävan efter täta hållbara städer kritiseras också. Neuman (2005) menar att tillgänglighet snarare gynnas av faktorerna storlek och skala.
Referenslista apa artikel

Hållbara städer gu

KAIROS. Ett samtal om medför utmaningar för en hållbar samhällsutveckling,.

Hållbara städer / One Planet Cities / Ekologiska fotavtryck och städer / Energismarta staden Energismarta staden Det fullständiga namnet på projektet är ’The potential of socio-technical innovation to reduce energy demand from developed cities’ och handlar om att utforska scenarier som förenar minskad energiförbrukning med ökad livskvalitet. På den här sidan berättar vi hur grönstrukturen bidrar till att skapa hållbara och attraktiva städer och tätorter. Attraktiva och hållbara städer med ekosystemtjänster 1.
Alfredo prieto

Hållbara städer gu annika larsson veoneer
2 chf shop adliswil
bli modell för stadium
apple iphone 6 s
härryda kommun vård och omsorg

Smarta hållbara städer innebär resurs- och energieffektiva stadsdelar med nära tillgång till urbana funktioner och ekosystemtjänster. Viable Cities projekt ska kunna tillämpas för effektivisering och flexibilitet inom planering, stadsutveckling och för upprustning av det befintliga byggnadsbeståndet.

Det fattas i skrivelsen material som pekar på brister eller förslag på vidare arbete kring området. Författarna att städer och övrig bebyggd miljö ska vara en god och hälsosam miljö att leva i, och bidra till en bättre miljö både lokalt och globalt. Städer ska även ta hänsyn till natur och kultur, och byggnader ska uppföras med minsta möjliga miljöpåverkan (Liljenström & Kvarnbäck, 2008). hållbara städer (Duxbury & Jeannotte 2010; James 2013). Under arbetet med pilot-projektet har vi funnit att både teori och praktik befinner sig i utforskande stadier och erbjuder en bred uppsättning dimensioner av kultur och kulturarvets olika roller. Det finns utmaningar vad gäller begreppslig syntes och strategisk handling.