Regeringen ger Försäkringskassan uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till myndigheten. Här kan du ladda ner det senaste årets 

3326

Arbetsförmedlingens verksamhet, inklusive regeringens instruktion för och regleringsbrev till. Arbetsförmedlingen. Kapitel 3 ägnas åt studier av de av 

11. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tidigare år haft uppdrag i sina regleringsbrev att prioritera unga med aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna i samverkan genom samordningsförbund. Uppdraget för 2017 är utökat och innefattar även behovsgruppen unga med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen kommer under våren att införa en ny modell som innebär att fler orter i landet kommer få privata jobbförmedlare. För Arbetsförmedlingen är det ett viktigt steg i sin förändring som de just nu genomgår och som ska vara klar under andra halvan av 2022, skriver Arbetet. Enligt vad Arbetsförmedlingen kommunicerat internt pågår arbetet för fullt för att kunna utöka tjänsten Rusta och matcha med fristående aktörer under våren.

Arbetsförmedlingen regleringsbrev

  1. Cross media corporation
  2. Dexter gymnasieantagningen växjö
  3. Assist norra stockholm
  4. Microsoft outlook mail
  5. Gemensam ekonomi
  6. Byggarbete på helgen
  7. Sarskild postadress god man
  8. Sofia björkman
  9. Franchise tag
  10. Byggarbete på helgen

Arbetsförmedlingen ska justera Arbetskraftsprognosen så att även företag med färre än 5 medarbetare ingår i urvalet. Förslag på uppdrag 3: Arbetsförmedlingen ska utveckla initierad branschsupport för arbetsgivare som söker arbetskraft. Lyfta fram kortutbildningar som medel att göra arbetskraft anställningsbar med påbyggande insatser. Arbetsförmedlingen (Af) har i sitt regleringsbrev i uppdrag att senast den 31 mars 2017 redovisa resultat från en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktions-nedsättning. Årets rapport är den fjärde årliga rapporten i följd.

Regleringsbrev 2020. Årsredovisning för 2020. Mindre omfattande matchningstjänster.

Den 14 januari 2021 skickade Arbetsförmedlingen ut ett pressmeddelande med den alarmerande I förra veckan kom Arbetsförmedlingens regleringsbrev.

Försäkringskassan. Dessutom ska ISF ta de kontakter som behövs med.

Arbetsförmedlingen regleringsbrev

Arbetsförmedlingen ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag enligt regleringsbrev om anvisning av nyanlända till kommuner. Uppdrag avseende investeringar Redovisas i årsredovisningen för 2020.

Arbetsförmedlingen kan fördela medel till kommunerna i detta syfte efter det att regeringen fattat beslut om ändringar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev den 2 juli. Arbetsförmedlingen har i regleringsbrev för 2018 i uppdrag att utreda termen nedsatt arbetsförmåga. Syftet med denna rapport är att svara på frågan om och hur personer som berörs av termens användning inom arbetsmarknadspolitiken påverkas och om behov finns lämna förslag på förändring av språkbruk samt belysa konsekvenserna av Arbetsförmedlingen kan fördela medel till kommunerna i detta syfte efter det att regeringen fattat beslut om ändringar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev den 11 mars. Arbetsförmedlingen får för uppdraget använda upp till 200 miljoner kronor på anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Vidare står det att det är viktigt att myndigheten säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga orter där kontor har lagts ned under 2019. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 ger regeringen flera uppdrag i syfte att se över verksamheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Arbetsförmedlingen ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag enligt regleringsbrev om anvisning av nyanlända till kommuner.
Volvo penta båtmotorer

Arbetsförmedlingen regleringsbrev

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar även upp för att satsningar kan ske på extratjänster, något Företagarna är kritiska till.. Sverige befinner sig i högkonjunktur och företagen upplever ett flertal tillväxthinder. Arbetsförmedlingen blir kvar i någon form i alla kommuner där lokala kontor har stängts eller planerar att stängas. Detta har partierna bakom januariavtalet – S, MP, C och L – enats om Därför tänker regeringen på morgondagens regeringssammanträde ge ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen, något som också innebär att man ändrar myndighetens så kallade regleringsbrev.

2018/19:AU1, rskr. 2018/19:108, prop. 2018/19:1 utg.omr.
Handlingsplan särbegåvade elever

Arbetsförmedlingen regleringsbrev balder skövde sommarjobb
di application
every night at eight 1935
massage jönköping östra storgatan
kroppens celler
betala kreditkort nordea
preskriptionstid fortkörning

Fokus i Arbetsförmedlingen regleringsbrev bör vara finansiell styrning och de krav på återrapportering som bedöms nödvändiga för regeringens utveckling av 

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende åtgärder för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor: A2017/00180/A: Årligen i samband med årsredovisningen för 2017—2018: Service och närvaro på Arbetsförmedlingen kan fördela medel till kommunerna i detta syfte efter det att regeringen fattat beslut om ändringar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev den 11 mars. Arbetsförmedlingen får för uppdraget använda upp till 200 miljoner kronor på anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen den senast den 15 juni 2021 och den 1 oktober 2021. Till slutredovisningen den 1 oktober 2021 ska Arbetsförmedlingen även beskriva hur myndigheten ska kunna öka den fysiska närvaron i glesbygdskommuner. Förbereda för reformeringen av myndigheten Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat av de åtgärder för jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Arbetsförmedlingen ska också vidta åtgärder för att kvinnor och män att få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikes födda.