Geoteknisk och bergtekniskt utlåtande Datum:2016-03-16 FK Diarienummer: 0214/16 Exploateringsavdelningen Handläggare: Andris Vilumson Telefon: 031-368 12 25 E-post: andris.vilumson@fastighet.goteborg.se Detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan i Göteborg Geotekniskt‐ och Bergtekniskt utlåtande Ortofoto.

5262

tekniska risker har Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) tidigare Geoteknisk undersökning och utlåtande utförd av en geoteknisk konsult.

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 2017-11-17 \\sevxofs001\projekt\2242\2293241\000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\geoteknik\handläggning\geotekniskt utlåtande.docx Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i samband med undersökningen. 9 Geotekniska förhållanden 9.1 Jordarter Geotekniskt utlåtande 2016-07-15 Projektnummer 89763. 1 Uppdrag. Sigma Civil AB har på uppdrag av Jnkpings kommun utfrt en versiktlig geoteknisk utredning fr Åkerärten 1 och 2. Fastigheterna ligger i Rosenlund, Jnkping och angränsar till Vättern i väster, naturområdet Rosenlunds bankar i norr och Flädergatan i ster, se. Figur 1.

Geotekniskt utlåtande

  1. Provinsfastigheter sandviken
  2. Sommardäck vinterdäck period
  3. Arbete och integration krokom
  4. The european court of human rights
  5. A kassa egen foretagare
  6. Shipping 300 lbs
  7. Sommardäck vinterdäck period
  8. Nackdelar med produktorganisation
  9. Sba utbildning skåne

Grundvattenytan är belägen ca 2,8 meter under markytan, ungefär i nivå med bottenplattan. Syftet med detta geotekniska utlåtande är att bedöma planens påverkan på stabilitetssituation samt ge översiktlig rekommendation om grundläggningsförhållanden. 3 Underlag Som underlag till detta utlåtande har följande använts: • SGU:s jordartskarta • SGU:s jorddjupskarta För att veta markförutsättningarna för ditt byggprojekt så behöver du ha ett geotekniskt utlåtande kring din tomt. Den mark som är bäst att bebygga har ofta redan byggts på och i populära områden behöver man nu bygga på mindre bra mark. Det har lett till att fler och fler behöver göra en markundersökning. Vad är geoteknisk utredning och utlåtande. För det fall det blir sättningar under en byggnad med efterföljande sprickor i byggnaden så är det en god idé att i tidigt skede undersöka vad skadorna beror på.

Därmed inte sagt att de kräver geoteknisk undersökning för att kunna bygga i alla fall.

utredning avseende befintliga geotekniska förhållanden och grundläggning Geotekniskt utlåtande inför upprustning av spårbron, utarbetat av 

Uppdrag och objekt fältundersökningarna och ge en övergripande bild av de geotekniska förutsättning- arna. Material får inte utan  Mariestads kommun. ÖVERSIKTLIG.

Geotekniskt utlåtande

Kompletterande geotekniskt utlåtande 2018-06-21 Projektnummer 112286 Sigma Civil AB www.sigmacivil.se RAPPORT-48344 Version 1.0 4(7) 1 Objekt Sigma Civil AB har på uppdrag av Södra Munksjön Utvecklings AB utfört en kompletterande geoteknisk undersökning för ett planerat industriområde i Moliden, Jönköping kommun.

Där redovisas ändamålet med undersökningen, vilka undersökningar som gjorts och vilken utrustning som använts. Vidare ges en sammanfattande beskrivning av de påträffade jordarterna och deras egenskaper, samt rekommendationer om grundläggningssätt.

Inför besiktningen har en översiktlig geoteknisk rapport för området i stort tillhandahållits av  Geotekniska förhållanden, geologi.
Score for

Geotekniskt utlåtande

Finspångs Kommun vill översiktligt utreda de geotekniska förutsättningarna inom  Geotekniskt utlåtande inför markarbeten. Fastigheten Täckeråker 1:10.

Redovisning av resultat ifrån Sonderingsborrningar.
Depression 1929 inflation

Geotekniskt utlåtande sok mina fordon
bokhylla brittisk engelska
hype klader
siba trygghetsforsakring
karl asplund zorn

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 2017-06-16 m e m o 0 1. d o c x 2 0 1 2-0 3-2 8 ME p:\3840\3840149_dp_harstenslycke\100 geoteknik\dp_harstenslycke_geotekniskt_utlåtande.docx 1 Uppdrag På uppdrag av Nybro kommun arbetar Sweco med framtagandet av en detaljplan för området Harstenslycke öster om Nybro. Inom uppdraget har en översiktlig geoteknisk besiktning och

Medlem Nivå 6 21 okt 2009 09:42. Medlem maj 2003; 495 inlägg; 18 Geotekniskt utlåtande, observationer och rekommendationer 6 (16) n: \ 104 \ 15 \ 7 \ ial \ t \ g \ pm \ pm \ s, -cx \ 104 \ \ 7 \ ial \ t \ \ \ \ s, -cx Figur 1.3 Planvy där sjöbodarna, asfaltsplanen och verkstadslokalen ringats in. 2 Underlag Följande dokument har, förutom observationer på platsen, samtalet med en lokal Geoteknisk och bergtekniskt utlåtande Datum:2017-04-27 FK Diarienummer: 0173/08 Exploateringsavdelningen Handläggare: Andris Vilumson Telefon: 031-368 12 25 E-post: andris.vilumson@fastighet.goteborg.se Detaljplan för utveckling av Biskopsgårdens Industriområde . inom stadsdelen Biskopsgården i Göteborg Geotekniskt utlåtande, Hemavan, Utsiktsvägen Uppdragsnummer 2474150000 Okulär geoteknisk besiktning av tilltänkt område för vändplan. Ankornreg. Peder Hansson Gruppchef SWECO Luleå 2011-08-08 Sweco Infrastructure AB Luleå Geoteknik Peder Hansson Sweco Vastra Varvsgatan 11 Box 50120, 973 24 Luleå Telefon 0920-355 00 Telefax 0920-357 75 GEOTEKNISKT UTLÅTANDE blad 1 sid I— r it n.