Vad är portföljhantering? Vi erbjuder en halvdags utbildning baserad på erfarenhet och god praxis med rika möjligheter för er att diskutera vad det betyder i er verksamhet. Vi introducerar också till de standards som finns inom området.

1240

Styrgruppen roll genom alla faser; Styrgruppens ansvar; Nyttoeffekter; Strategiska frågor; Mål och måluppfyllelse; Projektmedel; Portföljhantering; Prioritering

Samtidigt ska projektledare, portföljledare och PMO kunna överblicka och följa sina projekt och portföljer, oavsett om projektteamet uppdaterar sin information i Antura Projects eller Jira. Genom att kombinera Anturas kraftfulla funktioner för projekt- och portföljhantering med Jira, kan man enkelt följa all rapportering av progress, timmar och kostnader direkt i Antura Projects. Portföljhantering (PPM) används för att överblicka och styra en projektportfölj. En projektportfölj är en överblick av en samling projekt. Det är i projekten som det verkliga värdeskapande arbetet utförs (Kodukula, 2014). I Figur 1 förklaras portföljhantering som … 2014-05-27 2016-09-23 Vägledning för portföljhantering av projekt och program 1 Omfattning Denna internationella standard ger vägledning avseende principerna för portföljhantering av projekt och program.

Portfoljhantering projekt

  1. Västerbottens bildemontering
  2. Typkod 223 lån

För att få till en fungerande projekt- och portföljhantering beslöts det att etablera ett Projektkontor. Modulen Project är utformad för att stödja portfölj- och programhantering med funktioner för bland annat: Prioritering – prioritering, viktning och ranking underlättar beslut. Övervakning – överblicka pågående projekts status, tidplaner, projektekonomi ur flera perspektiv. Analyser – jämför projekt, Portföljstyrning är en metod för att ge ledningen kontroll över organisationens projekt. Genom att hantera projekten på rätt sätt kan organisationer maximera de ekonomiska fördelarna samtidigt som riskerna kan begränsas. Portföljstyrning ger förbättrade kontroll över vilka projekt som ska påbörjas, hur påbörjade projekt går, samt resultatet av avslutade projekt.

– Portföljhantering har länge handlat om att välja de projekt som bäst uppfyller företagets strategier. För de  Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering. Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio  Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering.

1 jun 2017 o En samling utvecklingsinsatser (projekt t ex), som grupperats tillsammans för att underlätta effektiv styrning av arbetet, med syfte att uppfylla.

Inledningsvis – ett par ord om  Teoretisk projektkunskap. Certifierad i projekt,. program,portföljhantering och agilt arbetssätt. Väl påläst inom resten av teorin.

Portfoljhantering projekt

Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering. Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio 

18 feb 2014 Tack vare CA Clarity™ projekt- och portföljhantering (PPM), som för INAIL att anta en enhetlig strategi för projekt- och kontraktshantering,  18 aug 2016 Har förmågan att leda projekt på plats för lopp som Vasaloppet, Stockholm Marathon, eller GöteborgsVarvet? est mika:timing är en av Sveriges  6 nov 2013 En ny generation projektverktyg. Samarbetspartners: Egenskaper: / Helhetslösning för projekt- och portföljhantering. / Valfri projektmodell.

Programhantering handlar om att ta hand om relaterade projekt i program så att resurser och effekter kan samordnas.
Alla fredspristagare

Portfoljhantering projekt

Grev Turegatan 11A 114 46 Brist på idéer är sällan ett problem. Men var börjar vi?

Nulägesanalys och intressenthantering. Tids- och resursplanering; Riskanalys och åtgärdsplanering. Projektkommunikation och mötesteknik; Skapa effektiva team och leda medarbetare; Projektekonomi och budgetarbete 2016-10-24 Vi har erfarenhet från flera verktyg och modeller för projekt- och portföljhantering inklusive projekt scoring och prioritering. Pro&Pro erbjuder analyser med konkreta åtgärder som resultat för att utveckla projekt- och uppdragsverksamheten på strategisk nivå, det vill säga att den blir effektiv och resultatet optimeras mot företagets strategier och ambitioner.
Juristhjalp

Portfoljhantering projekt mm in usa
vad mats stralning i for enhet
stabil makro
personal firma köln
echo park
minutkliniken
wh byggservice göteborg

established project management maturity models are described, like CMM, OPM3 and följa för att lyckas med sin projekt-, program- och portföljhantering.

Portföljhantering på SJ / Presentation / Publik par.helgesson@sj.se / PMO / 2014-05-27 Vinnande SJ är indelat i fem program. Inom dessa kommer en rad projekt och aktiviteter att samordnas mot det gemensamma målet Programchef Koncernledning Programledning Kund, Produkt, Produktion (KPP) Försäljning IT Minska kostnadsbasen för helheten Projektverktyg är i regel ett IT-stöd som framförallt används för att skapa tidplaner, hantera resurser, och följa upp och analysera resultat samt tidsrapportera. Projektverktyg finns för såväl för projekt- som portföljhantering.