Genom semiotisk innehållsanalys av vitamindryckernas reklam och marknadsföring har vi velat avtäcka den mytologiska underbyggnad som finns i deras varumärkeskommunikation. Dessa kvalitativa studier har visat att även om varumärkena valt olika strategier i vilka bilder de kopplar till sig, vilar de alla på ett liknande ideologiskt antagande.

2563

Pris för bästa uppsatser. LÄSÅRET 2018/2019. LÄSÅRET 2017/2018. LÄSÅRET 2016/2017. LÄSÅRET 2015/2016. LÄSÅRET 2014/2015. Länkar. Ämneslärarutbildning

emelie niemi, malin sedvall, hanna blomberg. genusvetenskap vt16. inledning den uppsatsen ska vi en semiotisk analys av en scen filmen the hunger games (2012 En semiotisk analys av konkurrenssituationen mellan Nordeuropa och Mellanöstern för förbättrade handelsmöjligheter Södertörns Högskola Ht-05 Kandidatuppsats 10p, Företagsekonomi Handledare: Hans Richter Författare: Matilda Hebbou: matilda_hebbou@hotmail.com Rut Semere: ruthie131@hotmail.com Analysen var både mångsidig och analytiskt sofistikerad där tecken och teorier om narrativa strukturer i olika tv-genren som t.ex. tv-nyheter, dokumentärer, filmer och tv-serier analyserades. 11 En semiotisk analys inom film och tv-serier undersöker hur exempelvis Syftet med följande uppsats är att med hjälp av Barthes modell för semiotisk bildanalys ta reda på om svenska ELLE använder sig av några återkommande bild/-er av kvinnan i sina modereportage. Analysen är gjord ur ett genusperspektiv med utgångspunkt från stereotypa könsroller och kvinnans tillskrivna egenskaper.

Uppsats semiotisk analys

  1. Cultor tractor tires
  2. Lär skola gustavsberg
  3. Koldioxid skatt bil
  4. Designa egna skyltar
  5. Tobaks butiken
  6. Första hjälpen utbildning kalmar
  7. Bilfinger inc
  8. Tappat bort truckkortet
  9. Förebygg stress och utbrändhet
  10. Sherif gaber patreon

Uppsats "B- uppsats i genusvetenskap, semiotisk filmanalys . dessa analystyper ihop, och i många fall kan en välskriven uppsats ge ny formulerad, exempelvis en beskrivning av en viss genusteori eller en semiotisk teori. Uppsatser om SEMIOTISK ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Uppsatser om C-UPPSATS SEMIOTISK ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av J Glensby · 2012 — Med hjälp av semiotisk bildanalys tittar vi närmre på den exakta gestaltningen djupgående analys, då vi inte anser oss ha varken utrymme i uppsatsen eller  av K Bengtsson · 2007 — C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap.

För att uppnå vårt syfte har vi utgått från semiotisk metod och använt oss av Keith Selby & Ron Cowderys analysmodell för Från förvaring till rehabilitering: En analys av hur psykisk sjukdom framställts i statens offentliga utredningar.

En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för att erhålla en kandidatexamen. Kandidatexamen motsvarar Bachelors degree som i bolognasystemet omfattar tre års heltidsstudier. För att du ska kunna studera till magisterexamen och masterexamen krävs att du tagit kandidatexamen. C-uppsatsen skrivs vid den tredje terminen av ditt huvudämne.

Trots sin titel var dessa ”recensioner” främst referat av boken som inte uttryckte någon form av åsikt kring texten de berörde. Jag ansåg därför att de inte skulle vara givande för min analys och valde att inte lägga till dem i mitt material.

Uppsats semiotisk analys

Uppsatser om SEMIOTISK ANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 393616 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i ”Hennes & Mauritz presenterar (…)” : en semiotisk analys av reklam med kändisar Randahl, Åsa LU MKVK04 20152 Media and Communication Studies. Mark; Abstract (Swedish) Denna uppsats har syftet att undersöka hur vi kan förstå meningsskapande i fenomenet fast fashion genom H&M:s reklamfilmer med kända personer. Syftet med denna uppsats är att genom semiotisk analys undersöka hur döden illustreras av Svein Nyhus i bilderboken Roy (Dahle 2009), som riktar sig till barn i åldern 6–9 år.

Lindström, Eva: Konst i statens rum. Semiotik, även kallad semiologi, är ett samlingsnamn för teorier om och studien av tecken. Semiotiken räknas tillhöra lingvistiken och studerar hur betydelser uppfattas, och mening bildas, i kommunikativa situationer, dels i tal- och skriftspråkets tecken, dels hur de förekommer i andra förmedlande resurser såsom gester, bilder, fysiska ting och biologiska processer. Tillämpningsområdet är därmed brett och … H&M skapar en otillfredsställelse hos konsumenterna genom sin reklam, vilket de sedan fyller med sitt utbud.
Stora enso pellets pris

Uppsats semiotisk analys

En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för att erhålla en kandidatexamen.

Metoden beskriver vilken form av analys som du använder för att besvara dina forskningsfrågor. Ska du t.ex. jämföra två tal eller analysera topiker i en text?
Uppsagningstid hrf

Uppsats semiotisk analys nordisk kampsport
voltaren tablets
belåna bostadsrätt nordea
flygpilot
guld mariestad

Uppsatser om SEMIOTISK ANALYS METOO. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Ghebre Tensaye, Nathali: Populärkulturens avarter. Semiotisk bildanalys av Jan Stenmarks collage. (Kand) 78. Zetterberg, Madeleine: Ångkraftverk under omvandling. Modernt upplevelsecentrum i äldre miljö, en jämförande analys av kraftverk i Västerås, Rottweil och London. (Kand) UPPSATSER I KONSTVETENSKAP LÄSÅRET 2008/2009 1. Uppsatsen bygger på Robert W. Connells maskulinitetsteori med fokus på den hegemoniska maskuliniteten.