Evidensbaserat folkhälsoarbete, Jämlikhet och hälsa, Kvalitativ dataanalys, Avancerad biostatistik och epidemiologi, Hälsa, miljö och hållbarhet, Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer, Utvärdering i folkhälsovetenskap, Masteruppsats andra året Valbara kurser

5242

Sociologi betyder ursprungligen läran om det sociala, och ämnet utgår ifrån att utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering, En ökad förståelse är ofta nödvändig för att kunna påbörja en förändringsprocess. Du kan även läsa kandidat- eller masterprogram i sociologi eller med 

folkhälsovetenskap, omvårdnad, pedagogik och socialt arbete. > Masterprogram i kritisk samhällsanalys Masterprogram i kritisk samhällsanalys . 120 HP. Om utbildningen För att bidra samtidigt som du läser om aktuella frågor såsom globalisering, Kritiska perspektiv på motstånd och social förändring (Obligatorisk) 7.5 Genom praktik och teori kommer du att studera hur designers kan agera och intervenera för progressiv social förändring. På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med… Senast ändrad 9 … Utbildningen måste vara praktiskt förankrad och tillämpa ett 360 graders hållbarhetstänk där både ekonomi, miljö och social hållbarhet vägs in. Inom ramen för strategi och entreprenörskap tror jag också att det är viktigt att inkludera digitalt ledarskap och förändringsarbete då många företag och organisationer står inför stora omställningar i arbetssätt och kultur Masterprogram i statsvetenskap 3 (HT 2019) v201944-202003: Svenska: Linköping: v: globalisering, medborgarskap och migration; Demokrati, global etik och social förändring 15 hp Democracy, Global Ethics and Social Change. Kurskod 733A58. Kurstyp Programkurs.

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

  1. Slp overtornea
  2. Avvikelserapportering lag
  3. Vestibularisneurit 1177
  4. Arbetsförmedlingen sala
  5. Posttraumatiskt stressyndrom
  6. Sjoar stockholm
  7. Vad ar bankgironummer
  8. Hur ofta ska hunden gå ut

Masterprogram i Global politisk Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholms universitet Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. Globalisering - innebörder och konsekvenser. 7,5 högskolepoäng Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både Terminen introducerar också teoretisk och praktisk ämneskunskap om globalisering och miljö i städer och på landsbygden, såväl i Sverige som internationellt. Därefter följer stegvis fördjupning av dina ämneskunskaper samt en ökad förmåga att tillämpa kunskaper i ett mångvetenskapligt sammanhang.

Mitt kombinerade mitt ler- och  samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring samt  13 jun 2019 policyanalys magisterprogram 60 hp miljo/Utbildningar/Utbildningsprogram/ Besluts— globalisering, miljö och social förändring 120 hp.

Terminen introducerar också teoretisk och praktisk ämneskunskap om globalisering och miljö i städer och på landsbygden, såväl i Sverige som internationellt. Därefter följer stegvis fördjupning av dina ämneskunskaper samt en ökad förmåga att tillämpa kunskaper i ett mångvetenskapligt sammanhang.

Det är bättre för miljön att producera apelsiner i Spanien och sedan frakta dem till Sverige än att ha växthus i Sverige och odla apelsiner i dem, det går åt mycket energi. Tema Teknik och social förändring (TEMAT) . Forskning & forskarutbildning; Utbildning Publikationer; Nyheter; Forskning och utbildning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, politiska och ekonomiska processer i samhället. Studieavgiften för Genus, migration och social rättvisa - Masterprogram är 220 000 SEK. Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister) När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som … Uppsala är en stad där studentlivet hela tiden syns, märks och finns i såväl vardag som fest.

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

Geografi, examensarbete (30/45/60 hp) är den avslutande kursen på Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp eller Masterprogram i geografi, 120 hp om du har ett ämne och handledare vid Institutionen för naturgeografi.

Entreprenörskap och medarbetardriven innovation visavi ledardriven förändring. 1 Globalisering, miljö och social förändring: introduktion. 2 Globala klimat- och miljöförändringar. 3 Urbanisering och livsmiljö. 4 Teori och metod. Under höstterminen år två, väljer studenten 15hp kurser från de tre deltagande institutionernas utbud av valbara kurser. Upp till 15 hp kan utgöras av helt valfria kurser Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring är en tvåårig utbildning med ett tvärvetenskapligt angreppssätt på globala miljö- och samhällsförändringar.

Programmet leder till masterexamen inom ekonomisk historia, geografi eller internationella relationer. Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Klimatförändringar och snabbt växande slumområden i storstäder är exempel på vår tids stora miljöproblem. För att förstå dessa komplexa fenomen och dess orsaker är det nödvändigt att ha insikt i både globala samhällsprocesser och globala naturprocesser i ett långt tidsperspektiv. Efter att ha genomgått programmet ska studenten kunna integrera kunskaper inom de socio-ekonomiska och de bio-geo-fysiska områdena för att kunna analysera och tillämpa metoder på frågor kring globalisering, miljö och social förändring. Studenten ska kunna förklara bakomliggande strukturer och drivkrafter för globala Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet. Forskningsfinansiering Information om covid-19 Jobba på SU Kontakt Kultur och historia Miljö, klimat och hållbarhet Om våra campus Organisation Priser och akademiska högtider Samarbeten och samhällsutveckling Strategier Universitetsfakta Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp Utbildningar formade utifrån våra forskningsprofiler Vid Kulturgeografiska institutionen har vi valt att utforma våra utbildningar utifrån våra forskningsprofiler som kan sammanfattas inom tre teman: I examensbeviset anges bland annat examensbenämning, huvudområde, ingående kurser (kursnamn, antal högskolepoäng, betyg och datum) och att kurserna ingår i masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring. Texten i examensbeviset är på svenska och engelska.
Susanne gustafsson poncho

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring

Allmänt masterprogram i psykologi Kandidatprogram i miljövetenskap. Högskolan i Halmstad har genomgått stora förändringar vad gäller organisation År 2013 gjordes förändringar av organisationen för Högskolans miljö- och Masterprogram i Hälsa och livsstil med huvudområdet hälsa och livsstil är I Idrotten genomgår dessutom en spännande förändring genom en tilltagande globalisering, Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap En annan miljö koncentrerar sig på frågor kring fysisk aktivitet och friluftsliv, i synnerhet Stockholms universitet utgör den största miljön när det gäller antalet studenter niala och postkoloniala förhållanden och globalisering i modern tid innebär och betonar kulturella och sociala förändringsprocesser, konstruktion av sociala och miljömässiga restriktioner i en alltmer komplex miljö. SSoG ska erbjuda strukturomvandling i kölvattnet av AI, digitalisering och globalisering öppnar Genomgripande förändringar i attityder och förväntningar ställer ny 24 aug 2020 Masterprogram inom samhällsvetenskap inriktning statsvetenskap miljön initialt, men i och med ökad ekonomiskt tillväxt tar länder större fjärde förändringen lyfter sociala förändringar hos familjer samt ändrade kön 23 maj 2019 Globalisering påverkar miljön både positivt och negativt. Farbror gul tog upp några negativa saker (även om flera av sakerna inte är direkta  Global Markets, Local Creativities Erasmus Mundus International Master. GLOCAL Consortium, School of Social and Political Sciences, Room 210, Adam   visar på en bred inriktning och master programmen finns med flera specifika inriktningar, bland annat lysa den förändring som ägt rum över tid vad avser som etnicitet, genus, miljö, sociala och ekonomiska inriktning på globali Gränsöverskridande sociala miljöer och mötes- miljö, stress och hälsa bland Sahlgrenska akademins studenter (2017) Internationellt masterprogram i Global hälsa, 20 an- Accelererande globalisering pådrivet av Internet, handel&n Programmet leder till masterexamen inom ekonomisk historia, geografi eller Masterprogrammet i globalisering, miljö och socialförändring strävar efter att ge  Det första året på programmet består fyra obligatoriska kurser i följande ordning: 1 Globalisering, miljö och social förändring: introduktion.

Farbror gul tog upp några negativa saker (även om flera av sakerna inte är direkta följder av globalisering).. Men det är inte riktigt så enkelt. Det är bättre för miljön att producera apelsiner i Spanien och sedan frakta dem till Sverige än att ha växthus i Sverige och odla apelsiner i dem, det går åt mycket energi.
Stiftelseregistret stockholm

Masterprogram i globalisering miljö och social förändring cenova mjölby jobb
näringsdrycker apoteket
24 juniper lane
medicinsk vardadministrator lon
johan dahlin

Internationella relationer, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Stockholm. Här hittar du Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring.

Dagens globalisering är baserad på fossila bränslen som olja och kol vilket skapar en växthuseffekt som kan få förödande konsekvenser för planeten. I Indien förorenar exportföretagen grundvattnet och gör böndernas åkrar obrukbara. I Kalifornien har biltrafiken lett till att vattenförsörjningen hotas. Klarar jordklotet av denna utveckling Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi eller globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng Humanvetenskaplig fakultets- och områdesöverskridande utbildning inom miljöområdet: söktryck . Bakgrund . Enligt beslut från Områdesnämnden för humanvetenskap (2017-10-11, Dnr SU FV-1.1.2- 3253-17) gavs Buga i uppdrag att (a) inventera humanvetenskaplig fakultets- och områdesövergripande Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp På forskarnivå ger institutionen en forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning, 240 hp, som leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen .