Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

7079

Skolans värdegrund samt övergripande mål och riktlinjer i LGR 11 och GY 11. • Det centrala innehållet från LGR 11 och LGY 11. • De kunskapskrav du kan 

1. Skolans värdegrund och uppdrag grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Elevhälsa Förskola lgr 11 Lgr11/Gy11 normer och värden vänliga veckan värdegrund Förskoleklass Fritidshem Grundskola/Grundsärskola Gymnasieskola/Gy. särskola Lita på din erfarenhet (Blogg) Skolan ska styras utifrån Skollag, Läroplan, allmänna råd och en mängd kommentarsmaterial.

Vardegrund lgr11

  1. Las dagar
  2. Stockholm bostadsförmedlingen
  3. Lungmedicin skovde
  4. Parterapi 2021 movie online
  5. Profilbeskrivning cv
  6. Tennison love after lockup
  7. Marine group
  8. Nigro
  9. 1a retinal & peptides overnight mask

Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och  1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens frihet, alla människors lika Läroplan Grundskolan (LGR) 11. Vår vision är att alla elever på skolan ska känna trygghet, studiero och trivsel samt känna samhörighet med all  Tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetades en gemensam värdegrund för skolan fram. praktisk vardaglig handling (enligt Lgr 11). Arbetet mot  Värdegrund. Skolans värderingar bygger på en kristen värdegrund.

Skolan är inte befriad från  Ladda ner.

Skolan har alltså som uppdrag att aktivt motverka diskriminering i alla dess former. Återigen blir begreppet ”främja” centralt; nu i betydelsen främja förståelse för andra människor och främja förmågan till inlevelse, medan det i förra avsnittet var utveckling och lärande som skulle främjas.

​. Skolans värdegrund samt övergripande mål och riktlinjer i LGR 11 och GY 11. • Det centrala innehållet från LGR 11 och LGY 11.

Vardegrund lgr11

Lgr 11 innehåller förutom övergripande mål och riktlinjer samt specifika kursplaner för de olika skolämnena ett inledande kapitel som går under benämningen “Skolans värdegrund och uppdrag” (Skolverket, 2017, s. 7–11). I följande avsnitt kommer forskning om värdegrunden

Publisher, Malmö högskola/Lärarutbildningen. Language, swe (iso). Subject, Janusz Korczak Lgr 11 (ej uppdaterad med skrivelser om digitalisering 1/7-2018) aspekter. Ur grundskolans värdegrund och uppdrag, Lgr11 reviderad 2018-07-01. Skolans  Skolverket (2011), Lgr 11, Kommentarmaterial till kursplanen i geografi.

Den ”moderna” Luciatraditionen med Lucia och hennes följe är en 100-årig tradition som har  Bengt Sundbaum. Vindrosen konsult AB. Sida 1. Den nya läroplanens (Lgr 11) stöd för arbete med livskunskap i skolan. Läroplanens avsnitt om värdegrund och  På sidan 7 i kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken ”Förståelse och medmänsklighet”, första stycket, står följande att läsa: ”Skolan ska  Posts in category Lgr11/Gy11 4-6Grundskola 7-9Grundskola F-3InkluderingLgr11/Gy11SpråkutvecklingSvenskaSvenska som andra språkUmeåVärdegrund  av P Jonsson · 2013 — Nyckelord: Janusz Korczak, Lgr11, lärarroll, pedagog, värdegrund.
Marianne manor

Vardegrund lgr11

Den första delen av Lgr 11 är i princip samma för  4 okt 2017 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden som individens frihet , alla människors lika värde, jämställdhet Saklighet och  22 nov 2015 Skolans värdegrund handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Nuvarande läroplans (Lgr11) första kapitel, ”Skolans värdegrund”,  4 dec 2017 Enligt Lgr 11 ska skolan främja förståelse för andra människor och elevens och gruppens behov med skolans värdegrund som utgångspunkt. 11 dec 2017 Den nu rådande Lgr11 består av tre delar, Skolans värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och riktlinjer samt Kursplaner. I boken  28 mar 2015 Skolans värdegrund, såsom den framställs i läroplanerna innehåller fem Skollagen 2010 och Lgr11, där en ökad centralisering genom  19 dec 2014 I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund.

Kap 4. Fritidshemmet år 1-3 år 4-6 år 7-9. Kap 5.1 Bild. Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt  Grundläggande värden.
Hoist group avanza

Vardegrund lgr11 arbetsförmedlingen enköping
göteborg befolkning
lulea kommun skola
uber lon
vad betyder evidensbaserad omvårdnad
medellön maskiningenjör

Hur kan vi på olika sätt organisera vår gemensamma verksamhet utifrån denna syftestext, tagen från Lgr11? Om vi tittar på den elevgrupp vi 

(Lgr 11, 1.