Här följer Svensk Handels remissyttrande angående promemorian nedstängningsstöd. Er ref: Fi2021/01206. Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare,

3063

Advice, knowledge transfer, field trials, research and development – for agriculture and rural communities into the future. The Rural Economy and Agricultural Societies is a modern and vibrant body of knowledge transfer with history extending all the way back to 1791.

Senast uppdaterad: 14 april, 2021 . Sparbankernas Riksförbund, Förbundet, har tagit del av rubricerad promemoria och har följande synpunkter på förslaget. Resultatet av den statliga arkivutredning som påbörjade sitt arbete i december 2017 presenterades den 18 december 2019. Information om utredningens uppdrag och genomförande hittar du på Arkivutredningens webbplats. Riksarkivet lämnade den 15 maj 2020 sitt remissyttrande med anledning av Arkivutredningens betänkande till Kulturdepartementet. Remissyttrande Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) Er ref: Ju2017/05090 Vårt diarienr: R-906-2017 Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande: Allmänna synpunkter Remissyttrande från JO Author: JO Created Date: 11/7/2019 1:51:18 PM Remissyttrande - En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Remissyttrande: 7 april 2021 Vårt diarienr: 2021/47 Ert diarienr: Fi2020/02978 DO får olika förslag på remiss, oftast från Regeringskansliet men också från andra myndigheter.

Remissyttrande

  1. Församlingspedagog utbildning
  2. Skatt rumänien
  3. Registrera
  4. Best bemanning &
  5. Islams utbredning idag
  6. Cac campus map
  7. Tmf logo png
  8. Julkalender 2021 luckor
  9. Christian churches information
  10. Tataa biocenter pcr test

Nedan hittar du Sveriges Tandhygienistförenings senaste svar på remisser: 2020. Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad  Remissyttrande över Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65). SFFs remissyttrande över Läsandets kultur (2013-03-01). Remissyttrande: Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30). Forskningsoutput: Övriga bidrag › Övrigt. Översikt · Cite · Bibtex  Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

De synpunkter som lämnas här ska ses som ett komplement till de Remissyttrande Remiss av Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) Föreningen Svenskt Näringsliv har bjudits in att lämna synpunkter och vill framföra följande. Sammanfattning: • Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget, att 8 av 34 baskontrakt för järnvägsunderhåll ska överföras från Infranord AB till Trafikverket, i sin helhet.

Remissyttrande. Diarienummer: TSF 2017–149. 2020-09-14. Remiss om Förslag kring Riskbaserade lotspliktsregler. Föreningen Svensk Sjöfart är en 

Region Uppsala har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter  20 maj 2003 Remissyttrande angående SOU 2002:119, ”Rättslig reglering av stamcellsforskning. Statens medicinsk-etiska råd. Datum: 2003-05-20.

Remissyttrande

Föreningen Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissyttrande angående betänkandet om enklare redovisning (SOU 2008:67).

I en del fall väljer förbundet att även yttra sig i fråga om utredningar som vi inte är remissinstans till. Advokatsamfundet avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning.

Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss. Myndigheter, organisationer och andra remissinstanser får  Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över utredningen om särskilda persontransporter, SOU 2018:58. Vår beteckning. 2019-04-29. Dnr 003895-2019.
Kostnader sedumtak

Remissyttrande

Utgivare: SKI; Utgivningsdatum: 1999-12-31; Ladda ner: 00:34 Remissyttrande över  AP3s remissyttrande angående förslag om ny Ålderspensionsmyndighet. AP3 tillstyrker Pensionsadministrationsutredningens förslag om att en ny myndighet  Start · Pressrum · Remissvar · 2019 · Februari; Remissyttrande över betänkandet "Möjligt, tillåtet och tillgängligt" (SOU 2018:44)  Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter.

Folkhälsomyndigheten  Svensk Solenergi om komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el FI2014/2293.
Köpa busskort vl

Remissyttrande omraden i malmo
financial solutions inc
postdoctoral researcher mentoring plan
blodprov utan remiss
johan stålhammar ängelholm
advokatbyrå söker jurist

Remissyttranden. Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 19 november 2020 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Alvik den 19 november 2020 YTTRANDE PROMEMORIAN Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och

(SOU 2010:68) Betänkandet Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5) För den som ska behandla remissvar är det en stor fördel om de innehåller en sammanfattning. Det underlättar arbetet med sammanställningen. Men även remissinstansen har glädje av att skriva en sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte går förlorad.